Politica de confidentialitate

Dorim sa va prezentam motivele pentru care va solicitam informatii cu caracter personal si va asiguram ca informatiile pe care le-ati introdus in baza noastra de date sunt folosite doar in scopul de a culege datele necesare pentru a va putea oferi produsele solicitate. Datele sunt necesare facturarii si livrarii produselor achizitionate de pe site-ul www.patris.ro. Suntem interesati de urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele dumneavoastra, detalii de contact (adresa si numar de telefon ). Aceste informatii pot fi comunicate numai partenerilor nostri contractuali, cum ar fi firma de curierat gls romania.

Daca sesizati ca datele dumneavoastra personale sunt incorecte, va rugam sa ne contactati telefonic sau printr-un e-mail pentru a le rectifica.

 

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PESONAL

 

APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL IN DATA 21 /05/ 2018

I. PRINCIPIILE COMPANIEI sc creator bdm impex srl PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Politica expune principiile de baza ale Sc creator bdm impex srl privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele de securitate a datelor şi asigură conformitatea cu legile naţionale şi internaţionale, ȋn vigoare, privind protecţia datelor. sc creator bdm impex srl privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

RESPECTAREA LEGILOR, CORECTITUDINE SI TRANSPARENŢĂ

Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecţilor datelor.

LIMITAREA LA SCOPUL SPECIFICAT

Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile iniţiale.

ACURATEŢEA DATELOR / ACTUALITATEA DATELOR

Datele personale vor fi precise şi, ȋn cazurile ȋn care este necesar, actualizate constant. sc creator bdm impex srl va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertenţele in mod prompt.

LIMITAREA LA DATELE NECESARE

Datele personale vor fi adecvate, relevante şi limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioada mai lungă de timp decat este necesar.

DREPTURILE SUBIECŢILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sc creator bdm impex srl respectă drepturile tuturor subiecţilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricţia prelucrării sau a ştergerii acestora şi referitor la acurateţea acestora. Sc creator bdm impex srl va furniza informaţii clare despre modul şi scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecţilor.

ŞTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Sc creator bdm impex srl elimină datele personale care nu mai sunt necesare ȋn raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau ȋn cazul ȋn care consimţământul este retras şi nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR / SECURITATEA DATELOR

Datele personale vor fi prelucrate ȋn condiţii de siguranţă. Vor fi luate masuri tehnice şi organizaţionale adecvate privind securitatea datelor, ȋmpotriva prelucrarii sau a alterării neautorizate, ȋmpotriva pierderii sau a distrugerii, precum şi ȋmpotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Sc creator bdm impex srl asigură, ȋn totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidenţialitatea şi autenticitatea ȋn ceea ce priveşte datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, Sc creator bdm impex srl are abilitatea de a restaura, ȋn timp util, disponibilitatea şi accesul la datele cu caracter personal.

PROTECȚIA IMPLICITĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sc creator bdm impex srl va implementa măsurile tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.

RESPONSABILITATE
SC CREATOR BDM IMPEX SRL ȊŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU TOATE ACTIVITĂŢILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, ȊŞI MANIFESTĂ RESPONSABILITATEA ŞI ARE CAPACITATEA DE A DEMONSTRA CONFORMITATEA.
II. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
PERSOANA VIZATĂ ARE URMĂTOARELE DREPTURI:
  • DREPTUL DE A OBŢINE DE LA SC CREATOR BDM IMPEX SRL, LA CERERE SI ÎN MOD GRATUIT, CONFIRMAREA FAPTULUI CA DATELE CARE O PRIVESC SUNT SAU NU PRELUCRATE DE SC CREATOR BDM IMPEX SRL;
  • DREPTUL DE A OBŢINE DE LA SC CREATOR BDM IMPEX SRL, LA CERERE ŞI ÎN MOD GRATUIT, RECTIFICAREA SAU ACTUALIZAREA ȊN SPECIAL A DATELOR INCOMPLETE SAU INEXACTE, PE BAZA ACTELOR DOVEDITOARE;
  • DREPTUL DE A OBŢINE DE LA SC CREATOR BDM IMPEX SRL, LA CERERE ŞI ÎN MOD GRATUIT, TRANSFORMAREA ȊN DATE ANONIME A DATELOR A CAROR PRELUCRARE NU ESTE CONFORMĂ CU LEGISLAŢIA;
  • DREPTUL DE A OBŢINE DE LA SC CREATOR BDM IMPEX SRL, LA CERERE ŞI ÎN MOD GRATUIT, INFORMAREA ASUPRA OPERAŢIUNILOR EFECTUATE CU DATELE PERSONALE ŞI IDENTITATEA TERŢILOR CĂRORA LE-AU FOST DEZVĂLUITE DATELE PERSONALE, DACĂ ACESTĂ INFORMARE NU SE DOVEDEŞTE IMPOSIBILĂ SAU NU PRESUPUNE UN EFORT DISPROPORŢIONAT FAŢĂ DE INTERESUL LEGITIM CARE AR PUTEA FI LEZAT;
  • DREPTUL DE A SE OPUNE ȊN ORICE MOMENT, DIN MOTIVE ȊNTEMEIATE ŞI LEGITIME, CA DATELE CARE O VIZEAZĂ SĂ FACĂ OBIECTUL UNEI PRELUCRĂRI, CU EXCEPŢIA CAZURILOR ȊN CARE EXISTĂ DISPOZIŢII LEGALE CONTRARE; ȊN CAZ DE OPOZIŢIE JUSTIFICATĂ PRELUCRAREA NU MAI POATE VIZA DATELE ȊN CAUZĂ;
  • DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIŢIEI PENTRU APĂRAREA ORICĂROR DREPTURI GARANTATE DE LEGE, CARE AU FOST INCĂLCATE; DE ASEMENEA, PENTRU A RECLAMA NERESPECTAREA DREPTURILOR GARANTATE DE LEGE, PERSOANA VIZATA SE POATE ADRESA AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
III. INFORMAREA COMPLETA SI CONSISTENTA A PERSOANEI VIZATE

Sc creator bdm impex srl va informa persoanele vizate ȋn mod complet şi direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informarea se va realiza şi prin publicarea prezentei Politici pe site-ul companiei patris.ro

IV. CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE

Sc creator bdm impex srl va prelucra date cu caracter personal doar dacă persoana vizată şi-a exprimat consimţământul expres şi neechivoc.